B1 schrijven met ChatGPT 

sessie AI Academy - creëren met technologie

  1. Kies 1 van onderstaande teksten uit.
  2. Welke verbeterpunten zien jullie als het gaat om het beter begrijpelijk maken van de tekst?
  3. Copy-paste de tekst en vraag aan ChatGPT: 'als je kijkt naar deze tekst; welke verbeterpunten zie je zodat de tekst makkelijker leesbaar wordt?'
  4. Vraag ChatGPT om 1/2 van de gesuggereerde verbeterpunten door te voeren. 
  5. Bespreek met elkaar wat je van het resultaat vindt dat ChatGPT oplevert.

De jaarwisseling
De jaarwisseling, sinds onheugelijke tijden gevierd als een grens tussen het oude en het nieuwe, is doordrongen van rituelen en gewoonten die door de eeuwen heen zijn overgeleverd en gekoesterd. In deze periode, waarin de oude jaar wordt uitgeluid en het nieuwe met open armen wordt ingehaald, weerspiegelt men op de vergankelijkheid van de tijd en de voortdurende stroom van veranderingen die het leven kenmerkt. 


Deze overgang, vaak gevierd met vuurwerk en feestgedruis, symboliseert niet alleen het einde van een tijdperk, maar markeert ook het begin van een nieuwe cyclus van mogelijkheden en uitdagingen. Hoewel de praktijken en gebruiken rondom de jaarwisseling door de tijden heen aan verandering onderhevig zijn geweest, blijft de essentie ervan onveranderd: een moment van reflectie en vernieuwing, waarbij hoop en aspiraties voor de toekomst worden gekoesterd.


Deze tijd van het jaar wordt ook gekenmerkt door het maken van goede voornemens, een gebruik dat, hoewel soms bespot als een vruchteloze poging tot zelfverbetering, zijn wortels heeft in de menselijke neiging tot introspectie en het streven naar een beter leven. Het is een periode waarin, door de donkere en koude winterdagen heen, de menselijke geest zich richt op de belofte van licht en warmte, zowel letterlijk als figuurlijk. 


Aldus vormt de jaarwisseling een symbolische brug tussen het verleden en de toekomst, een tijd waarin de collectieve menselijke ervaring van hoop en vernieuwing centraal staat, een traditie die, ondanks haar veranderlijke aard, blijft voortbestaan als een tijdloos eerbetoon aan de onophoudelijke cyclus van het leven.

Goede voornemens
het fenomeen van goede voornemens, diep geworteld in de jaarlijkse rituelen van zelfverbetering en persoonlijke groei, wordt gekenmerkt door een intrigerende paradox: enerzijds het brandende verlangen naar verandering en vooruitgang, en anderzijds de vaak onvermijdelijke confrontatie met de eigen beperkingen en het falen om deze voornemens in daden om te zetten. Dit proces, hoewel soms ontmoedigend, biedt toch waardevolle inzichten in de aard van menselijke discipline en wilskracht, en benadrukt de noodzaak van een realistische benadering bij het stellen van doelen.


In de hedendaagse samenleving, waar de druk van constante zelfoptimalisatie alomtegenwoordig is, wordt de jaarlijkse traditie van het maken van goede voornemens vaak gezien als een middel om een ideale versie van onszelf te bereiken. Echter, het is cruciaal te erkennen dat ware groei en verandering tijd vergen en dat het belangrijker is om kleine, duurzame stappen te zetten dan om grootse, maar onrealistische ambities na te streven. Dit vereist een geduldige en vergevingsgezinde houding ten opzichte van zichzelf, waarbij het vieren van de kleine successen even belangrijk is als het erkennen van de onvermijdelijke tegenslagen.


Bovendien reflecteert de cultuur rondom goede voornemens een dieperliggende menselijke behoefte aan vernieuwing en zelfreflectie, een kans om te pauzeren en na te denken over onze levensrichting en waarden. Het is een tijd waarin wij niet alleen onze persoonlijke aspiraties zullen heroverwegen, maar ook onze rol in de gemeenschap en onze impact op de wereld. Daarmee bieden goede voornemens niet alleen een kans voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het bevorderen van sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duidelijkheid is het mooiste cadeau dat jij de lezer kan geven.

Wist je dat meer dan de helft van onze bevolking teksten van overheden en bedrijven niet (goed) begrijpt? Ook hoger opgeleiden mensen lezen meestal liever een begrijpelijke tekst die snel en makkelijk wegleest. 

Tijdens de incompany training 'Dat is duidelijke taal' neem ik jullie mee in:

waarom duidelijk schrijven zo belangrijk is.

hoe jullie zelf een tekst schrijven in eenvoudig Nederlands.

de belangrijkste verbeterpunten om jullie doel(groep) te bereiken.

De incompany training is maatwerk. Ik stem de training af op de deelnemers, jullie doelgroep, organisatie en situatie. Hierbij kom ik graag naar jullie toe zodat de training 'Dat is duidelijke taal' plaatsvindt in een voor jullie vertrouwde omgeving.

"Er zit interactie in de training 'Dat is duidelijke taal'. Dat maakt dat iedereen de aandacht erbij houdt. Daarnaast geven de voorbeelden van eigen teksten goed weer waar medewerkers zich nog kunnen verbeteren. Al met al erg praktisch ingestoken, en daarom een fijne training.     
Henk van der Draai, lead copywriter bij tekstbureau Voor Tekst
"Ik vond het een erg leerzame en interessante training. Er werden handige tips gedeeld die ik zeker ga toepassen."
Joy Steenvoorden, junior recruiter bij Hilverzorg

Vrijblijvend kennismaken

O ja, als je een trainer zoekt die een standaardverhaal afdraait over het schrijven in duidelijke taal dan ben ik niet je vrouw. Recht voor z’n raap? Ja, dat ben ik wel.


Ervaar het door nu een kennisafspraak te plannen. De eerste afspraak is altijd gratis. Dus kies jij een moment dat past in jouw agenda? Dan spreken we elkaar snel..
Plan zelf een afspraak