Kijk hoe ChatGPT jou kan helpen bij het verbeteren van de leesbaarheid van onderstaande tekst. 

  • Korte(re) zinnen.
  • Makkelijke(re) woorden.
  • Toevoegen van tussenkopjes. 
  • Vermijden van bizarre tangconstructies. 
  • Actieve schrijfstijl. 

Geachte bewoners van woonwijk Koolmees,

Hierbij wordt u op de hoogte gesteld van de aanstaande renovatiewerkzaamheden die zullen plaatsvinden binnen de perimeters van uw woonomgeving, met een specifieke focus op de sanitaire voorzieningen van uw woning. Deze ingrijpende werkzaamheden zijn zorgvuldig gepland om te starten op de eerste dag van april in het jaar 2024 , waarbij het tijdstip van aanvang vastgesteld is op 8uur in de ochtend.


Het is van cruciaal belang voor het welslagen van deze onderneming dat de ruimte die onderhevig zal zijn aan deze renovatie, in casu de badkamer, zich in een staat bevindt die gekenmerkt wordt door zowel een optimale netheid als een volledige toegankelijkheid. Dit vereist dat alle objecten van persoonlijke waarde uit de betreffende ruimte verwijderd dienen te worden, of, indien dit niet mogelijk is, op passende wijze afgedekt dienen te worden om eventuele beschadigingen te voorkomen.


De tijdsduur die gereserveerd is voor het voltooien van deze werkzaamheden is geschat op een periode van 3 werkdagen, waarbij de arbeidstijden zich zullen uitstrekken van 8 uur in de ochtend tot 17 uur in de namiddag. Gedurende deze tijdsspanne is het voorstelbaar dat u enige vorm van geluidshinder zult ervaren, waarvoor uw geduld en begrip op prijs worden gesteld, daar de overlast van tijdelijke aard zal zijn en het eindresultaat zal resulteren in aanzienlijke verbeteringen aan uw sanitaire voorzieningen.


Na de voltooiing van de renovatiewerkzaamheden zult u de trotse eigenaar zijn van een vernieuwde badkamer, die niet alleen esthetisch verrijkt is, maar ook uitgerust is met faciliteiten die bijdragen aan de duurzaamheid en het milieu door de integratie van waterbesparende kranen.


Het is ons streven u middels deze brief volledig te hebben geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en wij hopen op een succesvolle voltooiing van dit project, wat naar alle waarschijnlijkheid bij zal dragen aan uw comfort en welzijn.


Met oprechte hoogachting,


Mascha Milan

Coördinator projecten

Woningcoöperatie Buizerd

Duidelijkheid is het mooiste cadeau dat jij de lezer kan geven.

Wist je dat meer dan de helft van onze bevolking teksten van overheden en bedrijven niet (goed) begrijpt? Ook hoger opgeleiden mensen lezen meestal liever een begrijpelijke tekst die snel en makkelijk wegleest. 

Tijdens de incompany training 'Dat is duidelijke taal' neem ik jullie mee in:

waarom duidelijk schrijven zo belangrijk is.

hoe jullie zelf een tekst schrijven in eenvoudig Nederlands.

de belangrijkste verbeterpunten om jullie doel(groep) te bereiken.

De incompany training is maatwerk. Ik stem de training af op de deelnemers, jullie doelgroep, organisatie en situatie. Hierbij kom ik graag naar jullie toe zodat de training 'Dat is duidelijke taal' plaatsvindt in een voor jullie vertrouwde omgeving.

"Er zit interactie in de training 'Dat is duidelijke taal'. Dat maakt dat iedereen de aandacht erbij houdt. Daarnaast geven de voorbeelden van eigen teksten goed weer waar medewerkers zich nog kunnen verbeteren. Al met al erg praktisch ingestoken, en daarom een fijne training.     
Henk van der Draai, lead copywriter bij tekstbureau Voor Tekst
"Ik vond het een erg leerzame en interessante training. Er werden handige tips gedeeld die ik zeker ga toepassen."
Joy Steenvoorden, junior recruiter bij Hilverzorg

Vrijblijvend kennismaken

O ja, als je een trainer zoekt die een standaardverhaal afdraait over het schrijven in duidelijke taal dan ben ik niet je vrouw. Recht voor z’n raap? Ja, dat ben ik wel.


Ervaar het door nu een kennisafspraak te plannen. De eerste afspraak is altijd gratis. Dus kies jij een moment dat past in jouw agenda? Dan spreken we elkaar snel..
Plan zelf een afspraak